Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll i samband med prosjektering og utførelse av tiltak. Gjeldande reglar om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker hadde ikrafttreding 01.01.2013.

Uavhengig kontroll omfattar kontroll av kvalitetssikringssystem og av utført kvalitetssikring, samt kontroll av resultat, frå prosjektering og utføring. Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle bustadbygg og med lufttettleik i nye bustadbygg. Kontrollområde som omfattast av obligatorisk uavhengig kontroll:

Tiltaksklasse 1

– Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i bustadar.
– Lufttettheit i nye bustadar.
– Krava gjeld også for fritidsbustadar med meir enn ei bueining.

Tiltaksklasse 2 og 3

– Bygningsfysikk, herunder lufttettheit
– Konstruksjonstryggleik
– Geoteknikk
– Branntryggleik
– Våtrom, men kun for bustadar

I samband med uavhengig kontroll i prosjekt har vi relevante sentral godkjenningar fra Dibk:

– Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 2
– Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
– Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
– Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3
– Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3

For andre godkjenningar sjå godkjenningsbevis frå Dibk her.

Kontaktpersonar

Kontakt for kontrolloppdrag

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob:
E-post:
idar@mulvik.no

Våre tenester