Byggeleiing

For å oppnå eit vellykka prosjekt, samt å sikre forutsigbarheit, er det viktig å styre prosjektet slik at økonomi, framdrift og kvalitet blir ivaretatt på ein trygg og god måte.

Dette omfattar kontrahering av entreprenørar og leverandørar for ulike roller i prosjektet, budsjettering og økonomistyring, framdriftsstyring, HMS-koordinering, samt behandling av ulike typar uforutsette behov undervegs, og økonomistyring i samband med desse.

Byggeleiar engasjerast av utbyggar, eller eigar, av bygget som skal førast opp (byggherren), og har funksjon som avløysar eller fullmektig for byggherren i byggefasen. Byggeleiaren si oppgåve er å ta hand om byggherren sine plikter og rettigheiter i forhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskrifta), som fastsett aktuelle forhold i samband med dette. Hovudformålet med forskrifta er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Kontaktpersonar

Kontakt for byggeleiing

Kjell Roen

Prosjektingeniør og takstmann MNT
Mob:
48 95 68 07
E-post:
kjell@mulvik.no

Tore Liaskar

Prosjektingeniør
Mob:
41 69 76 25
E-post:
tore@mulvik.no

Rune Wetterhus

Prosjektingeniør og takstmann MNT
Mob:
99 10 47 85
E-post:
rune@mulvik.no

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob:
91 58 98 79
E-post:
idar@mulvik.no

Våre tenester