Administrasjon

Visualisering, planlegging, organisering og koordinering er viktig for å oppnå organisasjonens mål og oppgaver. Vi utfører diverse administrative arbeidsoppgåver som må til for å lykkes med drifta av bedrifta.

Administrasjonsavdelinga utfører eit bredt spekter av daglege oppgåver og aktivitetar som er del av den daglege drifta av bedrifta. Dette inkluderer organisering, planlegging av arrangement, kurs og konferansar, administrering av telefonsystem, marknadsføring på sosiale media, styring og vidareutvikling av heimeside, oppfølging av miljøfyrtårn, KS-system, innkjøp, representasjon på messer/stand og diverse andre oppgåver som oppstår etter kvart.

Kontaktpersonar

Avdeling for Administrasjon

Ottar M. Skare

Daglig leiar, Takstmann Norsk takst
Næring REV, Bolig TRV, Skade skjønn, Naturskade
Mob: 90 02 38 35
E-post: ottar@mulvik.no

Susann Lervik

Administrasjonsmedarbeider
SoMe, Heimeside, Miljøfyrtårn, Telefonsystem, KS-system
Mob: 96 90 06 10
E-post: susann@mulvik.no

Våre tenester