Mulvik AS har sidan 1972 levert rådgivande ingeniørtenester innan byggjeteknikk, kommunalteknikk, byggjeleiing, arealplan, oppmåling og taksering. Firmaet med 16 tilsette har hovudkontor i Volda og  avdelingskontor i Stryn. Vi ynskjer å styrke staben og har ledige stillingar for snarleg tilsetjing:

 

TAKSTMANN

Arbeidet vil primært bestå av skadetaksering og tilstandsrapportering for bustadsal. Gjennomført utdanning som takstmann vil verte vektlagt. Men takstutdanning vil bli gitt gjennom Norsk takst med krav om sertifisering.

 

Vi søkjer primært etter personar med:

  • relevant utdanning på minimum byggmeister/fagskulenivå.
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • gode datakunnskapar.
  • evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid.

 

Mulvik AS tilbyr stor grad av fridom i forming av stillinga. Du vil få fleksibel arbeidstid og vi har eit svært godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Ottar M. Skare på tlf. 90023835 eller e-post til ottar@mulvik.no.

 

Søknad med CV og referansar sendast til firmapost@mulvik.no , eller:

Mulvik AS, Holmen 7, 6100 Volda.