Mulvik AS har sidan 1972 levert rådgivande ingeniørtenester innan byggjeteknikk, kommunalteknikk, byggjeleiing, arealplan, oppmåling og taksering. Firmaet med 15 tilsette har hovudkontor i Volda og  avdelingskontor i Stryn. Vi ynskjer å styrke staben og har ledige stillingar for snarleg tilsetjing:

 

AREALPLANLEGGAR

 

Arbeidsoppgåver:

 • Utarbeiding av arealplanar, hovudsakleg som detaljregulering, herunder plankart, planomtale, føresegner, illustrasjonar m.m.

 

Andre arbeidoppgåver kan etter behov og ønskje verte tillagt stillinga.

 

Mulvik AS nyttar relevant programvare for fagområdet og arbeidet vil foregå tverrfagleg saman med avdeling for geomatikk, veg- og VA-prosjektering.

 

Vi søkjer for snarleg tilsetjing person med:

 • relevant utdanning på MSc- eller BSc-nivå
 • relevant praksis er ønskjeleg , men også nyutdanna oppfordrast til å søkje
 • god muntleg og skriftleg framstillingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gode datakunnskapar
 • evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid

 

Vi tilbyr:

 • spennande, varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • stor grad av fridom i forming av stillinga
 • fleksibel arbeidstid
 • godt arbeidsmiljø
 • løn etter avtale

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til Jan Magnus Ose på tlf. 95184875/e-post: jan@mulvik.no

 

Søknad med CV og referansar sendast til Mulvik AS, Holmen 7, 6100 Volda

 

TAKSTMANN

 

Arbeidet vil primært bestå av skadetaksering og tilstandsrapportering for bustadsal. Gjennomført utdanning som takstmann vil verte vektlagt. Men takstutdanning vil bli gitt gjennom Norsk takst med krav om sertifisering.

 

Vi søkjer primært etter personar med:

 • relevant utdanning på minimum byggmeister/fagskulenivå.
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • gode datakunnskapar.
 • evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid.

 

Mulvik AS tilbyr stor grad av fridom i forming av stillinga. Du vil få fleksibel arbeidstid og vi har eit svært godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Ottar M. Skare på tlf. 90023835 eller e-post til ottar@mulvik.no.

 

Søknad med CV og referansar sendast til firmapost@mulvik.no , eller:

Per Mulvik AS, Holmen 7, 6100 Volda.

 

ADMINISTRASJONSMEDARBEIDAR I DELTIDSSTILLING:

Arbeidet vil primært bestå av førefallande administrasjonsarbeid, administrativt prosjektstøtte for dei ulike avdelingane, sentralbordfunksjon, oppfølging av føretaket sin miljøfyrtårnstatus, kvalitetssikringssystem, utarbeiding av gode rutinar og anna liknande administrasjonsarbeid.

 

Vi søkjer primært etter personar med:

 • Relevant utdanning på minimum høgskulenivå.
 • Særs gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode datakunnskapar.
 • Evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid.

 

Mulvik AS tilbyr stor grad av fridom i forming av stillinga. Du vil få fleksibel arbeidstid og vi har eit svært godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Ottar M. Skare på tlf. 90023835 eller e-post til ottar@mulvik.no.

 

Søknad med CV og referansar sendast til firmapost@mulvik.no , eller:

Per Mulvik AS, Holmen 7, 6100 Volda.