Oppmåling

For planlegging eller plassering av byggverk eller anlegg er tilpassing til omgjevnadane ein viktig faktor. Vi utfører oppmåling-/innmåling av bygningstekniske tiltak og modellerer eller utarbeider behovsretta dokumentasjon i forhold til dette.

Landmålingsavdelinga vår tilbyr eit vidt spekter av tenester innanfor dette fagområdet: oppmålingteknisk prosjektering, terrengprofilering, utstikking av bygningar, presisjonsmåling, setningsmålingar, vegstikking/kontroll, skanning, leidningskartlegging, masseberekning, plassering og beliggenheitskontroll av bygningar/anlegg, grensepåvising, maskinstyringsmodellar m.m.

Innanfor dette fagområdet har vi følgande relevante godkjenningar fra Dibk:

– Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2
– Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
– Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2

Kontaktpersonar

Kontakt for oppmålingsteknikk

Tore Liaskar

Prosjektingeniør
Mob:
41 69 76 25
E-post:
tore@mulvik.no

Våre tenester