3D-Skanning

Skannemodellar kan brukas til blant anna prosjektering, asbuilt- dokumentasjon, skanneinspeksjon og geometrisk kontroll, masseberegning, oppmåling av areal og volum, visualisering, byggesøknad og planlegging.

Mulvik har investert i laser 3D-skannar og har moglegheit til å ta på seg oppdrag med 3D-skanning. Dei siste åra har det blitt meir og meir aktuelt med skanning i forbindelse med ulike bygge- og anleggsprosjekt.

Vi skanner prosjektområdet og lagar ein 3D-modell som vi kan bruke til å hente mål, avstand, volum og vinklar. Dette gjer det enklare å prosjektere riktig. Fra 3D-modellen kan vi velge å hente ut bare terrenget for masseberegning av området utan bygg. Vi kan også hente ut bare bygget for prosjekt med f.eks. påbygg eller rehabilitering. Alle måla vil ligge lagra i 3D-modellen, noko som gjer at vi slepp å reise tilbake til prosjektområdet mange ganger for å ta fleire eller nye mål. Dermed kan vi tilby eit meir effektivt og kvalitetssikra arbeid.

Kontaktpersonar

Avdeling for 3D-Skanning

Gunnar Ingvald Frøholm

Prosjektingeniør
Mob: 40 60 92 35
E-post: gunnar@mulvik.no

Våre tenester