Byggeteknikk

For alle byggeprosjekt og konstruksjonar er god planlegging ein viktig faktor. Vi tilbyr rådgiving frå skissefase til detaljprosjektering og prosjekterer byggverk av betong-, stål- og trekonstruksjonar.

Prosjektering av løysingar utførast i samsvar med gjeldande regelverk i Plan og bygningslova med forskrifter (TEK 17). Dette føresett også at alle konstruksjonar blir prosjekterte etter gjeldande standardar, Eurokode 1-9.

Innanfor dette fagområdet har vi følgande relevante godkjenningar fra Dibk

– Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2
– Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2
– Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2
– Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
– Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
– Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
– Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
– Kontroll av Brannkonsept i tiltaksklasse 3

 

Kontaktpersonar

Kontakt avdeling for byggeteknikk

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob:
E-post:
idar@mulvik.no

Knut Krøvel

Sivilingeniør
Mob:
47 48 20 72
E-post:
knut@mulvik.no

Våre tenester