Byggeteknikk

For alle byggeprosjekt og konstruksjonar er god planlegging ein viktig faktor. Vi tilbyr rådgiving frå skissefase til detaljprosjektering og prosjekterer byggverk av betong-, stål- og trekonstruksjonar.

Prosjektering av løysingar utførast i samsvar med gjeldande regelverk i Plan og bygningslova med forskrifter (TEK 17). Dette føresett også at alle konstruksjonar blir prosjekterte etter gjeldande standardar, Eurokode 1-9.

 

Kontaktpersonar

Kontakt avdeling for byggeteknikk

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob:
91 58 98 79
E-post:
idar@mulvik.no

Knut Krøvel

Sivilingeniør
Mob:
47 48 20 72
E-post:
knut@mulvik.no

Ingrid Solhaug Hovde

Sivilingeniør
Mob:
90 87 49 10
E-post:
ingrid@mulvik.no

Ove Rønning

Byggingeniør
Mob:
48 10 64 65
E-post:
ove@mulvik.no

Våre tenester