Brannteknikk

Plan- og bygningslova med forskrifter (TEK 17) sett strenge krav til tryggleik for personer og materielle verdiar mot brann, som er eit aktuelt tema i dei fleste byggeprosjekt.

Vi utarbeider brannkonsept i ei tidlig fase, og utarbeider detaljerte løysingar for å imøtekome krav. Dette for å tilrettelegge for god forvalting av bygg og anlegg. Vi tilbyr også rolle som uavhengig kontroll-funksjon i samsvar med saksbehandlingsforskrifta (SAK 10) for branntryggleiksstartegi/konsept for alle tiltak.

Kontaktpersonar

Avdeling for Brannteknikk

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob: 91 58 98 79
E-post: idar@mulvik.no

Rune Wetterhus

Prosjektingeniør / Takstmann Norsk takst
Skadetakst, Prosjektledelse, Naturskade
Mob: 99 10 47 85
E-post: rune@mulvik.no

Våre tenester