Brannteknikk

Plan- og bygningslova med forskrifter (TEK 17) sett strenge krav til tryggleik for personer og materielle verdiar mot brann, som er eit aktuelt tema i dei fleste byggeprosjekt.

Vi utarbeider brannkonsept i ei tidlig fase, og utarbeider detaljerte løysingar for å imøtekome krav. Dette for å tilrettelegge for god forvalting av bygg og anlegg. Vi tilbyr også rolle som uavhengig kontroll-funksjon i samsvar med saksbehandlingsforskrifta (SAK 10) for branntryggleiksstartegi/konsept for alle tiltak.

Innanfor dette fagområdet har vi følgande relevante godkjenningar fra Dibk:

– Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 3
– Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3
– Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3

Kontaktpersonar

Avdeling for Brannteknikk

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob:
E-post:
idar@mulvik.no

Våre tenester