Mulvik AS har sidan 1971 levert rådgivande ingeniørtenester frå vårt kontor i Volda, Stryn og på Nordfjoreid. Mulvik AS er medlem i Takstnett, som er Noregs største nettverk for skadetaksering. Våre 15 tilsette arbeider innan fagområda byggjeteknikk, byggjeleiing, kommunalteknikk, arealplan, oppmåling og taksering.

Takstmann:

Arbeidet vil primært bestå av skadetaksering og tilstandsrapportering for bustadsal. Gjennomført utdanning som takstmann vil verte vektlagt. Men takstutdanning vil bli gitt igjennom Norsk takst med tanke på sertifisering.

 

Vi søkjer primært etter personar med:

  • relevant utdanning på minimum byggmeister/fagskulenivå.
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • gode datakunnskapar.
  • evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid.

 

Per Mulvik AS tilbyr stor grad av fridom i forming av stillinga. Du vil få fleksibel arbeidstid og vi har eit svært godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Ottar M. Skare på tlf. 90023835 eller e-post til ottar@mulvik.no.

 

Søknad med CV og referansar sendast til firmapost@mulvik.no , eller:

Per Mulvik AS, Holmen 7, 6100 Volda.