Mulvik AS har sidan 1972 levert rådgivande ingeniørtenester innan byggjeteknikk, kommunalteknikk, byggjeleiing, arealplan, oppmåling og taksering. Firmaet med 15 tilsette har hovudkontor i Volda og  avdelingskontor i Stryn. Vi ynskjer å styrke staben og har ledig stilling for snarleg tilsetjing:

 

AREALPLANLEGGAR

 

Arbeidsoppgåver:

  • Utarbeiding av arealplanar, hovudsakleg som detaljregulering, herunder plankart, planomtale, føresegner, illustrasjonar m.m.

 

Andre arbeidoppgåver kan etter behov og ønskje verte tillagt stillinga.

 

Mulvik AS nyttar relevant programvare for fagområdet og arbeidet vil foregå tverrfagleg saman med avdeling for geomatikk, veg- og VA-prosjektering.

Sjå annonse for detaljar og kontaktinformasjon:

Ledige stillingar