Mulvik AS har sidan 1971 levert rådgivande ingeniørtenester frå vårt kontor i Volda, Stryn og på Nordfjoreid. Mulvik AS er medlem i Takstnett, som er Noregs største nettverk for skadetaksering. Våre 15 tilsette arbeider innan fagområda byggjeteknikk, byggjeleiing, kommunalteknikk, arealplan, oppmåling og taksering.

Grunna stor oppdragsmengd ynskjer vi no å styrke administrasjonen og søkjer difor for snarleg tilsetjing:

Administrasjonsmedarbeidar i deltidsstilling:

Arbeidet vil primært bestå av førefallande administrasjonsarbeid, administrativt prosjektstøtte for dei ulike avdelingane, sentralbordfunksjon, vedlikehald av heimeside, produksjon av artiklar og oppdateringar knytt til dette, oppfølging av føretaket sin miljøfyrtårnstatus, kvalitetssikringssystem, utarbeiding av gode rutinar og anna liknande administrasjonsarbeid.

 

Vi søkjer primært etter personar med:

  • Relevant utdanning på minimum høgskulenivå.
  • Særs gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Gode datakunnskapar.
  • Evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid.

 

Mulvik AS tilbyr stor grad av fridom i forming av stillinga. Du vil få fleksibel arbeidstid og vi har eit svært godt arbeidsmiljø. Løn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Ottar M. Skare på tlf. 90023835 eller e-post til ottar@mulvik.no.

 

Søknad med CV og referansar sendast til firmapost@mulvik.no , eller:

Per Mulvik AS, Holmen 7, 6100 Volda.