Frå onsdag 19.04 til og med søndag 23.04 vart X2 festivalen arrangert. Festivalen gjeng over fleire dagar og spenn seg over fleire heftige øvingar som til dømes XFree, XClimb og XWave.

Per Mulvik er med å sponse X2 festivalen! Sjå gjerne festivalen sin heiemside for meir informasjon:  https://www.x2festivalen.no