Per Mulvik AS er miljøfyrtårnsertifisert

Nyheiter | 21. jun 2023

Iløpet av våren 2023 har Per Mulvik AS arbeida med å verte miljøfyrtårnsertifisert. Vi kom i mål med dette i mai, og frå 19.06 kan vi kalle oss mijøfyrtårsertifisert.

Som mijøfyrtårn tek vi akitvt ansvar og bidreg til grøn omstilling. Sertifiseringa blei gjort i samarbeid med Norsk takst.