Mulvik har investert i 3D-skannar og har no moglegheit til å ta på seg oppdrag med laser 3D-skanning. Dei siste åra har det blitt meir og meir aktuelt med skanning i forbindelse med ulike bygge- og anleggsprosjekt.
Vi har vore ute å filma 3D-skannaren i aksjon og laga til ein modell fra laser skanninga.

 

Skannemodellar kan brukas til blant anna prosjektering, asbuilt- dokumentasjon, skanneinspeksjon og geometrisk kontroll, masseberegning, oppmåling av areal og volum, visualisering, byggesøknad og planlegging.