Per Mulvik AS gjennomfører ein konsernfusjon. Dette inneberer at Per Mulvik AS endrar namn til Mulvik AS, og får nytt organisasjonsnummer. Alle rettigheitar og forpliktingar følgjer til nytt selskap. Omorganiseringa er planlagt gjennomført før utløp av året.»