TAKSERING


Det er ofte nødvendig å fastsette verdiar av ulike typar verdiobjekt. Det kan også vere behov for ein uavhengig rapport om tilstand på ein bygning eller eit anlegg. Ved skader som følge av til dømes vasslekkasjer eller naturskader, beskrivast skadeomfang og utbetringskostnader som takserast av autorisert takstmann. Vi utarbeider ulike rapportar som fastsetter verdier eller løysingar som desse brukast som dokumentasjon ved ulike behov knytt til eigedom.

Foretaket har kontor i Volda, Stryn og Nordfjordeid og er medlem av Takstnett som er Norges største kjede av proffesjonelle takstfolk.

Vi er medlem av Norsk Takst og vi er autorisert for følgande område:

Verditaksering av bustader TRV
Tilstandsrapport for bustader DNV-GL
Boligsalgsrapport
Verditaksering av næringseigedomar REV
Skadetaksering av bygninger/byggverk
Godkjent av Norsk Naturskadepool
Godkjent av Landbruksdirektoratet
Skjønn
Godkjend for våtromskontroll (Våtromsnormen) 

Byggelånsoppfølging
Reklamasjonsrapportar

Uavhengig kontroll
 

 

Kontakt for takseringsoppdrag:

Ottar M. Skare
Mob: 90 02 38 35
E-post:
ottar@mulvik.no

Rune Wetterhus
Mob: 99 10 47 85
E-post:
rune@mulvik.no

Kjell Roen
Mob: 48 95 68 07
E-post:
kjell@mulvik.no

Jan-Norvald Jønsson
Mob: 91 78 76 13
E-post:
jan.norvald@mulvik.no

Frank Andrè Sølvberg
Mob: 90 02 48 14
E-post:
frank@mulvik.no