TAKSERING


Det er ofte nødvendig å fastsette verdiar av ulike typar verdiobjekt. Det kan også vere behov for ein uavhengig rapport om tilstand på ein bygning eller eit anlegg. Ved skader som følge av til dømes vasslekkasjer eller naturskader, beskrivast skadeomfang og utbetringskostnader som takserast av autorisert takstmann. Vi utarbeider ulike rapportar som fastsetter verdier eller løysingar som desse brukast som dokumentasjon ved ulike behov knytta til eigedom.

Foretaket har kontor i Volda og på Nordfjordeid.

Vi er medlem av Norges Takseringsforbund er vi autorisert for følgande område:

Verditaksering av bustader
Tilstandsrapport for bustader
Boligsalgsrapport
Verditaksering av næringseiendommer
Skadetaksering av bygninger/byggverk
Godkjent av Norsk Naturskadepool
Skjønn
Godkjend for våtromskontroll (Våtromsnormen) 

Byggelånsoppfølging
Reklamasjonsrapportar
Uavhengig kontroll

 

Kontakt for takseringsoppdrag:

Ottar M. Skare
Mob: 90 02 38 35
E-post:
ottar@mulvik.no

Rune Wetterhus
Mob: 99 10 47 85
E-post:
rune@mulvik.no

Kjell Roen
Mob: 48 95 68 07
E-post:
kjell@mulvik.no

Ann Barbra Lillefosse
Mob: 97 54 98 88
E-post:
ann@mulvik.no

Jan-Norvald Jønsson
Mob: 91 78 76 13
E-post:
jan.norvald@mulvik.no