LANDMÅLING

 

For planlegging eller plassering av byggverk eller anlegg er tilpassing til omgjevnadane ein viktig faktor. Vi utfører oppmåling-/innmåling av bygningstekniske tiltak og modellerer eller utarbeider behovsretta dokumentasjon i forhold til dette. 

Landmålingsavdelinga vår tilbyr eit vidt spekter av tenester innanfor dette fagområdet: oppmålingteknisk prosjektering, terrengprofilering, utstikking av bygningar, presisjonsmåling, setningsmålingar, vegstikking/kontroll, skanning, leidningskartlegging, masseberekning, plassering og beliggenheitskontroll av bygningar/anlegg, grensepåvising, maskinstyringsmodellar m.m. 

Innanfor dette fagområdet har vi følgande relevante godkjenningar fra Dibk:
 
Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2
Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2

For andre godkjenningar sjå godkjenningsbevis frå Dibk her.

Kontakt for oppmålingsteknikk:

Tore Liaskar 
Tlf: 70 07 49 95
Mob: 41 69 76 25
E-post:
tore@mulvik.no