byggeteknikk OG KONSTRUKSJON

 

For alle byggeprosjekt og konstruksjonar er god planlegging ein viktig faktor. Vi tilbyr rådgiving frå skissefase til detaljprosjektering og prosjekterer byggverk av betong-, stål- og trekonstruksjonar. Prosjektering av løysingar utførast i samsvar med gjeldande regelverk i Plan og bygningslova med forskrifter (TEK 17). Dette føresett også at alle konstruksjonar blir prosjekterte etter gjeldande standardar, Eurokode 1-9.

Innanfor dette fagområdet har vi følgande relevante godkjenningar fra Dibk:

Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
Kontroll av Brannkonsept i tiltaksklasse 3

 

For andre godkjenningar sjå godkjenningsbevis frå Dibk her.

Ved byggeteknisk prosjektering er det ofte behov for branntekniske vurderingar. Slike tenester kan òg utførast, sjå brannteknikk

 

 

Kontakt avdeling for byggeteknikk:

Idar Hagen 
E-post: idar@mulvik.no

Knut Krøvel 
Tlf: 70 07 49 96
Mob: 47 48 20 72
E-post: knut
@mulvik.no